Публикации

Отчет по науки 2019 год

Отчет за I квартал 2019г Документ

Отчет за II квартал 2019г Документ

Отчет за III квартал 2019г Документ

Отчет за IV квартал 2019г Документ

Отчет по науки 2018 год

Отчет за I квартал 2018г Документ

Отчет за II квартал 2018г Документ

Отчет за III квартал 2018г Документ

Отчет за IV квартал 2018г Документ

 

Отчет по науки 2017 год

Отчет за I квартал 2017г Документ

Отчет за II квартал 2017г Документ

Отчет за III квартал 2017г Документ

Отчет за IV квартал 2017г Документ

 

Отчет по науке 2016год

Отчет за I квартал 2016г Документ

Отчет за II квартал 2016 Документ

Отчет за III квартал 2016 Документ

Отчет за IV квартал 2016 Документ

 

Отчет по науке 2015год

Отчет за I квартал 2015г Документ 

Отчет за II квартал 2015г Документ

Отчет за III квартал 2015г Документ

Отчет за IV квартал 2015г Документ

 

 

Отчет по науке 2014 год

Отчет за I квартал 2014г Документ

Отчет за II квартал 2014г Документ

Отчет за III квартал 2014г Документ

Отчет за IV квартал 2014г Документ